Ochrana osobních údajů

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím stránek www.mameseradi.cz neposkytujeme třetím stranám a využíváme je výhradně pro potřeby služby MAMESE. Podnikáme příslušná bezpečností opatření na ochranu údajů před neoprávněným přístupem, neoprávněnými úpravami, zveřejněním nebo zničením. (Mezi tato opatření patří interní kontrola našich postupů při shromažďování, skladování a zpracování a kontrola bezpečnostních opatření, včetně vhodného šifrování a fyzického zabezpečení proti neoprávněnému přístupu do systémů, kam ukládáme osobní údaje.)

Zásady ochrany osobních údajů se řídí platným zněním Zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů.